Məhsullar - SINTETIK ƏSASLI BOYALAR - İndustrial Boyalar - Fakim Antipas Boya

Antipas boya müxtəlif dəmir örtüklərin boyanması üçün məişətdə və sənayedə istifadə olunur. Boya sürtüləcək sahəni pasdan, yağdan və köhnə boyadantəmizləməklazımdır.
ALIŞMANÖQTƏSİ: 38°C.
ÖRTMƏ GÜCÜ: Tək qatta 20 m2/l-dir.
BOYA SƏRFİYYATI: Tək qatta 0.090 kq/m2 (0.075 lt/m2)-dir.
EHTİYYAT TƏDBİRLƏRİ: Oddan təhlükəlidir. Daxilə qəbul edildikdə sağlamlıq üçün zərərlidir. 
TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: Uşaqlardan uzaq tutun. Qapağı bağlı şəkildə.sərin və havalandırılan yerdəsaxlayın.
SAXLAMAMÜDDƏTİ: 1 il