Məhsullar - SELLULOZIK BOYALAR - Sənaye boyalar - Hammerton Boya

Alkid yapışqan tərkibli sintetik sonqat bir boyadır.
 
Xüsusiyyətləri:
Istifadə olunduğu səthlərə çəkic zərbəsinə bənzər dekorativ bir görünüş qazandıraraq xətalarını örtər. Yüksək örtmə gücünə sahibdir. Tez qurııyur. Metalı paslanmağa qarşı qoruyaraq ömrünü uzadır.
Istifadə yerləri:
Metal şkaf və rəflər, elektrik ev alətləri və digər bütür metal səthlərdə istifadə edilir.
İstifadə şəkli:
Hammerton istifadə edilməyə başlamazdan əwəl səthlər kir, pas və bənzərqalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir. Boya, sellülozik halledici İlə püskürdücü İstİfadə səviyyəsinə qədər İncəldilir. Astar istifadə edilməməyinə baxmayaraq örtücülüyün artırılması və Hammerton efektinin tam olaraq alınması üçün boyanın özündən çox inca bir təbəqə püskürdücü ilə atılır və arxasından gəzlamədən normal püskürtmə İşi görülür.
Saxlama şərtləri:
S 2 uşaqların əl çatdığı yerfərdən uzaq tutun S 16 yamcı manbalardən uzaq tutun.
S 3/7 qabını, yaxşı bağlı halda, sərin yerdə saxlayın.
Tahlükəsİzlik şərtləri:
R 10 alovlana bilər.
R 20/21/22 tənəffüs edildiyində, dəri ilə təmasda, udıılduqda sağlamlığa zərərlidir.
S 51 yalnız yaxşı havalandırılan yerlərdə istifada ediniz.
Saxlama müddəti 2 il
 
Məhsul 15 Lt / 2.5 Lt / 1 lt qablarda olur