Məhsullar - PVA VƏ TUTKALLAR - Ekonomik Tutkallar - BEST Tutkal DBS

BEST TUTKAL DBS                                                            
 
Tərif
BEST Tutkal DBS polivinil asetat bir yapışdırıcıdır. Kağız, taxta və mebel sənayesində istifadə edilir. Lazım olduğunda su ilə incəltilir. +5 ° C-yə qədər olan aşağı tempraturda iş özəlliyinə malikdir.
Təhlükəsizlik şərtləri və xəbərdarlıqlar
R 22 (udulduğunda sağlamlığa zərərlidir).
S 2 (uşaqların çata biləcəyi yerleden uzaq tutun).
S 7 (möhkəm bağlanıb kabda tutun).
S 24 / 25 (göz və dəri ilə təmasda sakit).
Saxlama müddəti
 0 dan 35°С tempraturda 3 il