Məhsullar - SINTETIK ƏSASLI LAKLAR - Parket Laklar - Best Sintetik Ipək Мат Parket Verniki

Sintetik Ipək Mat Parket Verniki üretan yağ əsaslıdır, dolguyla işlənmiş parket səthlərinə həlledici ilə incəldikdən sonra 3 dəfə səthə çəkilir. Tam qurumaya və tam sərtliyə nail olmaq üçün hərqatı çəkmədən əvvəl 4-5 saat gözləmək lazımdır. Qatlar arasında daha professional işin alınması üçün hərqatdan sonra incə bir zımpara ilə işlənməlidir. BEST Sintetik Ipək Mat Parket Verniki 12 saat ərzində tam quruyur, tam sərtliyi və kimyasal dayanıqlılığı 3-4gündənsonraqazanır. SƏRFİYYATI: Tskqatdatəqribən 1 lt-5m:. TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ: R10 (Oddan təhlükəlidir), R 20/21/22 (Orqanizmin daxilinə düşdükdə və dəri ilə təmasa girdikdə saglıga zərərlidir). S 2 (Uşaqlardan uzaq tutun), S 3/7/9 (Qutunu yaxşı bağlı halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin), S 16 (Alışabilən qaynaqlardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin), S 24/25 (Göz və dəri ilə təmasdan diqqətli olun), S 51 (Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadəedin).

Məhsul 15 Lt / 2.5 Lt / 0.75 Lt qablarda olur