Məhsullar - SINTETIK ƏSASLI LAKLAR - Parket Laklar - Best Sintetik Мат Parket Verniki Best

Sintetik Mat Parket Verniki üretan yağ əsaslıdır, dolguyla işlənmiş parket səthlərinə həlledici ilə incəldikdən sonra 3 dəfə səthə çəkilir. Tam qurumaya və tam sərtliyə nail olmaq üçün hər qatı çəkmədən əvvəl 4-5 saat gözləmək lazımdır. Qatlar arasında daha professional işin alınması üçün hər qatdan sonra incə bir zımpara ilə işlənməlidir. BEST Sintetik Mat Parket Verniki 12 saat ərzində tam quruyur, tam sərtliyi va kimyasal dayanıqlılığı 3-4 gündən sonra qazanır. SƏRFİYYATI: Tək qatda təqribən 1 lt-5m2. TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ: R10 (Oddan təhlükəlidir), R 20/21/22 (Orqanizmin daxilinə düşdükdə və dəri ilə təmasa girdikdə saglıga zərərlidir). S 2 (Uşaqlardan uzaq tutun), S 3/7/9 (Qutunu yaxşı bağlı halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin), S 16 (Alışabilən qaynaqlardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin), S 24/25 (Göz və dari ilə təmasdan diqqətli olun), S 51 (Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadəedin).

Məhsul 15 Lt / 2.5 Lt / 0.75 Lt qablarda olur