Məhsullar - SELLULOZIK ƏSASLI LAKLAR - Taxta Lakları - BEST SELLÜLOZİK МАТ VERNİK

BEST SELLÜLOZİK МАТ VERNİK müxtəliftaxta məmulatlarının, mebel çeşidlərində və parket, taxta döşəmələrin işlənməsində istifadə olunur. Best Sellülozik Mat Verniki istifadə etmədikdən əwəl səth zımpara ilə işlənməli, sonra BEST Sellülozik Dolğu vurulmalı, bundan sonra səthi Best Sellülozik Mat Verniklə işləmək olar. Best Sellülozik Mat Verniki Best Sellülozik Tinerlə incəldilməlidir. Best Sellülozik Mat Vernik 5-10 dəqiqə arasında quruyur.

SƏRFİYYATI: Tək qatda təxminən 10 m!/kq-dır (28+5 mikron quru təbəqə qalınlığında). Rulo, fırça və püskürtmətapancası ilə vurulur.

TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ: R10 (Oddan təhlükəlidir), R 20/21/22 (Orqanizmin daxilinə düşdükdə və dəri ilə təmasa girdikdə saglıga zərərlidir). S 2 (Uşaqlardan uzaq tutun), S 3/7/9 (Qutunu yaxşı bağlı halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin), S 16 (Alışabilən qaynaqlardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin), S 24/25 (Göz və dəri ilə təmasdan diqqətli olun), S 51 (Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadəedin).

Məhsul 15 Lt / 2.5 Lt / 1 Lt qablarda olur