Məhsullar - SELLULOZIK ƏSASLI LAKLAR - Taxta Lakları - BEST SELLÜLOZİK İPƏK МАТ VERNİK

BEST SELLÜLOZİKİPƏK МАТ VERNİK müxtəlif taxta məmulatlarının, mebel çeşidlərində və parket, taxta döşəmələrin işlənməsində istifadə olunur. Best Sellülozik Ipək Mat Verniki istifadə etmədikdən əwəl səth zımpara ilə işlənməli, sonra BEST Sellülozik Dolğu vurulmalı, bundan sonra səthi Best Selliilozik Ipək Mat Verniklə işləmək olar. Best Sellülozik ipək Mat Verniki Best Sellülozik Tinerlə incəldilməlidir. Best Sellülozik ipək Mat Vernik 5-10 dəqiqə arasında quruyur.
SƏRFİYYATI: Tək qatda təxminən 10 m!/kq-dır (28+5 mikron quru təbəqə qalınlığında). Rulo, fırça və püskürtmətapancası iləvurulur.
TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ: R10 (Oddan təhlükəlidir), R 20/21/22 (Orqanizmin daxilinə düşdükdə və dəri ilə təmasa girdikdə saglıga zərərlidir).
S2 (Uşaqlardan uzaq tutun), S 3/7/9 (Qutunu yaxşı bağlı halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin), S 16 (Alışabilən qaynaqlardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin), S 24/25 (Göz və dəri ilə təmasdan diqqətli olun), S 51 (Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin).

Məhsul 15 Lt / 2.5 Lt / 1 Lt qablarda olur