Məhsullar - SU ƏSASLI ASTAR BOYALAR - Normal Astarlar - Daxili Keçid Astar

Daxili Keçid Astar 
                                                        3,5 kq / 10 kq / 25 kq


Tərif
Akrılık kopolimer su əsaslı ağ piqmentli daxili işlər üçün astardır. Sintetik boyalar ilə boyanmış səthlərin sonradan su əsaslı boyalarla boyanması üçün istifadə olunan keçiş astarıdır.

İstifadə qaydası
Boyanacaq səthlər kirdən və tozdan təmizlənməlidir. Səth təmizləndikdən sonra zımpara (şkurka) ilə işlənməlidir. Yalnız bundan sonra rulo və ya fırça vasitəsilə səthin üzərinə vurulmalıdır. Keçiş astarı istifadə istifadə olunmazdan əvvəl 10% su ilə qarışdırılmalıdır.

Quruma vaxtı
(20 C) - tam quruma 24 saat ərzində.

Saxlama müddəti
25 С temperaturda bağlı qabda 2 ildir.