Məhsullar - Su əsaslı boyalar - Normal boyalar - Tekstura Воуа

    BEST  TEKSTURA  BOYA 
 
BEST  TEKSTURA  Boya  akrılık kopolimer bağlayıcı əsaslı ,silikon əlavəli xüsusi tekstura  rulosu ilə çəkilərkən özəl görkəm  verən mat  boyadır.
Özəllikləri:
Yağış, nəm, günəş şüaları kimi hər cür atmosfer dəyişikliklərinə və  dəniz sahillərindəki duzlu nəmin mənfi təsirlərinə qarşı son dərəcə dayanıqlıdır. Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubətin çölə atılmasını təmin edir.   Gün şüalarının təsiri altında 15 il müddətində  öz rəngini qoruyur. 
 BEST  TEKSTURANIN  əsas özəlliyi onun həm səthə vurulanda   səhtdə olan xırda catları, əyrilikləri ğörünməz etməsi, həm də boyanmış fasada  özəl, relyefi xatırladan  bir görünüş  verməsidir.
Istifadə qaydaları:
 BEST  TEKSTURA  Boya  tətbiq olunmadan əvvəl səth yağ, toz və qum kimi yapışğanlığı azaldan maddələrdən təmamilə təmizlənməlidir. Yeni suvanmiş səthin üzərinə boya cəkildikdə səht  Best SİLİKONLU  ASTAR ilə işlənməlidir. 5%-10%  su ilə incəltilərək  xüsusi tekstura rulo (YİLDİRİM Rulo)  ilə  boyanır.Lazım gəldikdə ikinci qat boyana bilər. Qatlar arasında 2 saat gözlənilməlidir. Boyama işləri  +5 C  ilə  +45 C arasında, % 80 rütubətin   altında  aparılmalıdır. Həlledici kimi su istifadə olunur.Tam quruma vaxtı –24 saat.
Saxlama  şərtləri:
Birbaşa günəş işığı olmayan, 0°C altında və +50 °C üstündə olmayan mühitdə su qatılmamış şəkildə , orijinal, ağzı bağlı qablarda  3 il müddətində  saxlanıla bilər.
Təhlükəsizlik   Şərtləri:
Uşaqların əli çata biləcəyi yerdən uzaq tutun.