Məhsullar - SELLULOZIK ƏSASLI LAKLAR - Taxta Lakları - BEST SELLÜLOZİK PARLAQ VERNİK

BEST SELLÜLOZİK PARLAQ VERNİK müxtəlif taxta məmulatlarının, nnebel çeşidlərində və parket, taxta döşəmələrin işlənməsində istifadə olunur. Best Sellülozik Parlaq Verniki istifadə etmədikdən əwəl səth zımpara ilə işlənməli, sonra BEST Sellülozik Dolğu vurulmalı, bundan sonra səthi Best Selliilozik Parlaq Verniki işləmək olar. Best Sellülozik Parlaq Vernik Best Sellülozik Tinerlə incəldilməlidir. Best Sellülozik Parlaq Vernik 5-10 dəqiqə arasında quruyur.

SƏRFİYYATI: Tək qatda təxminən 10 m2/kq-dır (28+5 mikron quru təbəqə qalınlığında). Rulo, fırça və püskürtmətapancası ilə vurulur.
 
TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ: R10 (Oddan təhlükəlidir), R 20/21/22 (Orqanizmin daxilinə düşdükdə və dəri ilə təmasa girdikdə saglıga zərərlidir). S 2 (Uşaqlardan uzaq tutun), S 3/7/9 (Qutunu yaxşı bağlı halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin), S 16 (Alışabilən qaynaqlardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin), S 24/25 (Göz və dəri ilə təmasdan diqqətli olun), S 51 (Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadəedin).

Məhsul 15 Lt / 2.5 Lt / 1 Lt qablarda olur