Məhsullar - AKBAY ALÇI - AKBAY ALÇI SIVA - Akbay Siva

Teyinatı: Beton və kərpıc divarların, habele tavanların,
suvaq və astar yaxması çəkilmiş sethlərin boya
çakilmesinden və digər dekorasiya işlarinden önce yüksek
keyfiyyetli hazırianması, qipskarton laylar arasındakı çat ve
boşluqların doldurulması üçün istifadə olunur.
Texnlkixüsusiyyetleri: Rengi-ağ
Istlfade temperaturu - 5°C - 35°C
istifade müddeti - 60 döq.
quruma müddeti, an azı - 3 saat
çskilms qalınlığı - 0.5-3 mm
hereketlilik - 5-7 sm (standart konusun çökmesi)
1 mm qalınlığa material serfi -1.0 kq/m təzyiqe qarşı müqavimeti, an azı - 2.5 N/mm'
Saxlanma qaydaları: Taxta altlıqlar üzarinde üst-üstə ən çoxu 10 ədəd kisəyığılmaqla quru yerdəfirmanın kisələrində
6    ay müddətində saxlamaq olar.
Sethin hazırlanması: Üzlük yaxması çakilməzden öncə səth tozdan, çirkdən, yad cisimlerden ve yapışmağa mane ^dan bütün qalıqlardan temizlənməlidir.

Məhsul 30 Kg kisələrdə olur